Zaznacz stronę

Wolontariat wzbogaca

Na początek wystarczy 1 dzień … a zobaczysz jak to zmieni Ciebie i otaczający Cię świat

Wolontariat wzbogaca. Wzbogaca człowieka, pracownika, lidera, firmę.

WEJDŹ DO GRY, W KTÓREJ KAŻDY JEST ZWYCIĘZCĄ

Projekt „Ten 1 dzień” to inicjatywa Koalicji Liderzy Pro Bono, którego celem jest pokazanie wartości wolontariatu w każdej jego postaci, a szczególnie wolontariatu pracowniczego; zainspirowanie zarówno pracowników, jak i liderów firm, do uczestnictwa w działaniach społecznych. Na początek – choć przez 1 dzień.

Twoje korzyści

 

 • Masz wpływ i poczucie, że zmieniasz świat na lepsze
 • Masz satysfakcję z niesienia pomocy –  darowania komuś swojej energii, wiedzy, wsparcia
 • Rozwijasz kompetencje i doświadczenia
 • Zawierasz nowe znajomości
 • Masz możliwość współpracy z innymi
 • Poszerzasz horyzonty, rozwijasz pasje i zainteresowania
 • Ciekawie spędzasz wolny czas
 • Doświadczasz szczerych emocji
 • Stajesz się bohaterem … czasem dla innych, a czasem dla samego siebie

   Korzyści dla firmy

    

   • Integracja zespołu w oparciu o wartości
   • Poprawa komunikacji w zespole
   • Rozwój kompetencji pracowników
   • Odkrywanie naturalnych liderów
   • Zwiększanie kreatywności
   • Wzmacnianie postawy odpowiedzialności
   • Budowanie pozytywnych relacji
   • Większe zaangażowanie i identyfikacja pracowników z firmą
   • Pozytywny i zgodny z oczekiwaniami współczesności wizerunek firmy
   • wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego

   Korzyści dla społeczeństwa

   • Pozytywna zmiana lokalnej społeczności
   • Rozwiązywanie realnych problemów i zaspokajanie aktualnych potrzeb
   • Większa życzliwość społeczna
   • Aktywizacja społeczności lokalnej i jej liderów
   • Rozwój przedsiębiorczości społecznej
   • Transfer wiedzy i nowych kompetencji z biznesu do organizacji społecznych
   • Budowanie partnerstwa dającego poczucie bezpieczeństwa
   • Tworzenie kapitału społecznego

   Zamień 1 dzień na sukces, satysfakcję i nowe doświadczenie

   1 dzień może zmienić świat, Ciebie, firmę, czyjeś życie, a wolontariusze to ludzie, którzy zmieniają tę rzeczywistość. 

   BĄDŹ JEDYM Z NICH – ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!

   Akcja #ten1dzien

   włącz się do akcji i oznaczaj #ten1dzien

   Pokaż nam co robisz. Pokaż nam co robi Twoja firma.

   Oznaczaj w mediach społecznościowych hashtagiem #ten1dzien projekty i akcje wolontariackie.

   Pomóż nam znaleźć swoje działania w ramach wolontariatu pracowniczego

   – poprzez #ten1dzien

   Finał akcji #ten1dzien – w 2020 roku

   pokażemy najciekawsze przykłady wolontariatów pracowniczych w Polsce.

   Wolontariat jest łatwy. Spróbuj! Choć przez 1 dzień.

   Partnerzy projektu

   #ten1dzien

   WOLONTARIUSZE są odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata – społeczne, ekologiczne, gospodarcze.

   Wolontariat sprawia mi wielką satysfakcję i napędza do działania na wielu płaszczyznach

   Beata Wilewska, Jet Line i Fundacja Rejs Odkrywców

   Wolontariat dla mnie to samo dobro, a wiadomo – dobro powraca. Łączy się dla mnie z pasją, empatią i świadomym zaangażowaniem w pomoc innym. Wolontariat rozwija mnie, nie tylko, jako człowieka, ale i pracownika. Dzięki niemu podnoszę swoje umiejętności i nabywam nowe kompetencje (kursy, współpraca ze specjalistami). Sprawia wielką satysfakcję i napędza do działania na wielu płaszczyznach. Czy wolontariat wzbogaca? Tak, gdyż łączy przyjemne z pożytecznym.

    

    „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”

   Jacek Rogaszewski, Jet Line i Fundacja Rejs Odkrywców

   Dlaczego wolontariat ma sens? Bo moim zdaniem warto podzielić się tym, „czego” mamy więcej, z tymi co mają „tego” mniej. Nie jestem praktykującym katolikiem, ale bliskie są mi słowa św. Jana Pawła II, że: „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” . W moim przypadku jest trochę łatwiej działać, ponieważ dzielę się pasją. Żeglarstwo, które uprawiam od dziewiątego roku życia, poza fajną forma spędzenia czasu, pozwoliło mi dużo łatwiej w dorosłości wziąć ster życia we własne ręce i liczę na to, że naszym podopiecznym podobnie pomogą w życiu nabyte z nami umiejętności – nawet jeśli nie są tego świadomi. Podpisuje się także pod mottem Fundacji: „pomagamy iść dobrym kursem”. Żeglarstwo pokazuje, że jeśli wiesz jak, to jesteś w stanie wyznaczyć kierunek, obrać kurs i bezpiecznie płynąć nawet, gdy silny wiatr wieje prosto w twarz – wtedy halsujemy do celu. A czasem trzeba poczekać w porcie, aż przejdzie sztorm. W życiu robimy tak samo.

   Co wolontariat daje firmie? Na pewno wzmacnia współpracę i współdziałanie.

   Czasem podjęcie się wolontariatu zmusza do wyjścia z własnej strefy komfortu, a to rozwija, podnosi poczucie wartości, pozwala spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy.

   Robert Milewski, Jet Line i Fundacja Rejs Odkrywców

   Po każdym Rejsie Odkrywców widzę wyraźnie, jak bardzo nasza praca ma sens. Widzę, jakie postępy robią dzieciaki biorące udział w programie naszej Fundacji, są zmotywowane, mają satysfakcję z realizacji postawionych im celów. Otwierają się dzięki temu, że dajemy im uwagę, czują się zespołem i widać to choćby po wzruszających pożegnaniach.

   Czy to łatwo być wolontariuszem? Nie zawsze. Czasem ciężko jest pogodzić wolontariat z pracą i życiem prywatnym, ale po domknięciu każdego kolejnego etapu projektu czuję, że zrobiłem coś dobrego. Trudno opisać, jak dobre i wzmacniające jest to uczucie. Bo czasem podjęcie się wolontariatu zmusza do wyjścia z własnej strefy komfortu, a to rozwija, podnosi poczucie wartości, pozwala spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy. Jestem nie tylko wolontariuszem, jestem też ambasadorem wolontariatu: często podczas spotkań służbowych i prywatnych mówiłem o fundacji, o tym co robimy i widzę, jak moi rozmówcy doceniają inicjatywę i wartości.

   Koalicję Liderzy Pro Bono tworzą prezeski, prezesi i członkowie zarządów firm i wiodących organizacji, których łączy przekonanie o wartości wolontariatu i społecznego zaangażowania biznesu. Liderzy Pro Bono dzielą się tym co mają najcenniejsze – własną wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami i realizując wolontariat kompetencji wspierają organizacje pozarządowe i ważne inicjatywy społeczne. Jako liderzy firm wspierają pracowników w wolontariacie pracowniczym, tworząc im przestrzeń do realizowania się w obszarze zaangażowania społecznego.